Handelsbetingelser

Aftalevilkår

Februar 2021 – Wifimester

GÆLDENDE SALGS- OG LEVERINGSVILKÅR NÅR DU HANDLER MED WIFIMESTER

1. Generelle bestemmelser

For alle aftaler mellem kunden og Wifimester (i det følgende “WIFIMESTER”) gælder nærværende vilkår. Køb og brug af WIFIMESTER’s produkter forudsætter, at kunden har en fungerende bredbåndsforbindelse hos en dansk internetudbyder.

 

Eventuelle omkostninger, gebyrer eller lignende til internetudbyder, teleselskab, forsikringsselskab eller offentlig myndighed er kundens ansvar og er ikke omfattet af aftalen, og er dermed WIFIMESTER uvedkommende.

WIFIMESTER tager forbehold for en indskrænket oppetid, dårlig tilgængelighed og ydelse, som skyldes internetudbyderens manglende service eller nedetid på dennes tekniske platform.

WIFIMESTER’s produkter kan alene anvendes inden for Danmarks grænser (ikke omfattende Færøerne og Grønland).

Der tages forbehold for udsolgte varer og udskudt leveringstid på udstyr hos vores leverandører.

Der tages endvidere forbehold for trykfejl.

1.1 Ansvarsbegrænsninger

DE FØLGENDE BEGRÆNSNINGER AF WIFIMESTER’S ANSVAR VEDRØRER WIFIMESTER’S ANSVAR I FORHOLD TIL KUNDEN, HERUNDER BÅDE WIFIMESTER’S MANGELSANSVAR FOR DE LEVERENDE PRODUKTER OG YDELSER OG WIFIMESTER’S PRODUKTANSVAR. BEGRÆNSNINGERNE FINDER DOG IKKE ANVENDELSE, SÅFREMT WIFIMESTER’S ANSVAR SOM FØLGE AF PRÆCEPTIV LOVGIVNING, HERUNDER PRODUKTANSVARSLOVEN OG KØBELOVEN, IKKE KAN BEGRÆNSES.

WIFIMESTER er uden ansvar for nedbrud og manglende forbindelse på kundens trådløse netværk.

 

WIFIMESTER er uden ansvar med hensyn til tilslutning af WIFIMESTER’s produkter til bredbåndsforbindelser baseret på mobilforbindelser til internettet og dette anbefales i øvrigt ikke.


WIFIMESTER er ikke ansvarlig for manglende forbindelse mellem enheder på kundens trådløse netværk, medmindre det kan dokumenteres at den manglende radiokommunikation er en direkte følge af WIFIMESTER’s mangelfulde handlinger eller undladelser. WIFIMESTER påtager sig intet ansvar for produktets manglende funktion som følge af udførte ændringer på selve produktet, bygninger og indretning mv. WIFIMESTER hæfter under ingen omstændigheder for indirekte eller følgetab, herunder, men ikke begrænset til driftstab, avancetab el.lign.

WIFIMESTER hæfter endvidere ikke for skader, som kunden kan sikre sig dækning for ved tegning af forsikring i et dansk opererende forsikringsselskab, medmindre WIFIMESTER’s ansvar følger af ufravigelig dansk lovgivning.

WIFIMESTER er uden ansvar for skader eller tab som følge af misbrug af kundens valgte koder, brugernavn og passwords, fjernbetjeninger, mobile applikationer, m.v.

WIFIMESTER’s ansvar er i øvrigt begrænset således, at erstatning i intet tilfælde kan overstige det af WIFIMESTER fra Kunden modtagne beløb for de af WIFIMESTER leverede ydelser og/eller produkter i en periode på 12 måneder forud for den eventuelt skadevoldende handling.

Skader, som kunden ønsker at gøre WIFIMESTER ansvarlig for, skal anmeldes skriftligt til WIFIMESTER inden for rimelig tid.

1.2 Priser

Alle priser er inkl. moms og i danske kroner. Priserne er dagspriser. Alle aftaler indgås på dansk.

Priserne er kun gældende ved salg til kunder med bopæl i Danmark (ikke omfattende Færøerne og Grønland).

WIFIMESTER forbeholder sig ret til at ændre priser og vilkår med et varsel på minimum 1 måned.

Pris- og vilkårsændringer ville blive varslet pr. e-mail til den af kunden til WIFIMESTER oplyste e-mail. Dette varsel gælder dog ikke for prisændringer på gebyrer fastsat af hhv. GLS, Dao, Bring, Post Danmark og NETS (tidligere PBS), idet sådanne prisændringer kan gøres gældende over for kunden straks fra det tidspunkt, hvor prisændringen fra GLS, Dao, Bring, Post Danmark hhv. NETS træder i kraft i forhold til WIFIMESTER.

1.3 Betaling

Betaling på Wifimester.dk kan foretages med:

– Dankort – eDankort – Mastercard – Eurocard – Maestro – Visa – Visa Electron – JCB – American Express.

Der tages ikke gebyr ved betaling med debit- eller kreditkort på Wifimester.dk. Dog opkræves gebyr for fakturering.

Ved betaling med debit- eller kreditkort, hæves beløbet altid først på dit kort, når varerne reelt afsendes fra vores lager. Der kan aldrig trækkes et større beløb end det, du har godkendt ved købet og alle oplysninger omkring transaktionen behandles af godkendt betalingsgateway.

Ved udeblivelse eller forsinkelse af skyldig betaling forbeholder WIFIMESTER sig ret til at opkræve et gebyr på 100 kr. per fremsendt rykkerskrivelse og beregner sig morarenter i henhold til renteloven. Er det skyldige beløb ikke afregnet efter fremsendelse af 2 rykkerskrivelser, samt et inkassovarsel, overdrages sagen uden yderligere varsel til vores advokat for inkassobehandling.

1.4 Ordrebekræftelse

Ved gennemført ordre vil Kunden modtage en ordrebekræftelse, sendt til den af kunden angivne e-mail adresse. Kunden kan altid følge ordrestatus, samt tidligere ordre på Wifimester.dk under kundeprofil.

1.5 Levering

Wifimester bestræber sig på at sende varerne indenfor 48 timer efter modtaget ordre. Levering på købers adresse i Danmark, vil derfor ske indenfor 2-5 dage. Oplyste leveringstidspunkt er vejledende og kan således fraviges. Levering af varer fra Wifimester anses for sket, når kunden har fået varen overdraget fra fragtmand.

Levering sker via fragtmand. Eventuelle omkostninger til fragt afholdes af kunden ved betaling for gennemført ordre. Fragtomkostninger oplyses altid tydeligt inden ordren afgives og godkendes.

På det tidspunkt hvor udstyret afsendes fra WIFIMESTER til kunden, afsender WIFIMESTER en e-mail til kunden indeholdende faktura og oplysninger om ”track-and-trace”, således at kunden kan følge udstyret online fra afsendelse og til det leveres til kunden.

1.6 Installation

Det er kundens ansvar, at udstyret installeres korrekt efter forholdene i den relevante bolig. På Wifimester.dk findes der en vejledning til installation samt udførlige guides.

Kunden bærer selv ansvaret, såfremt en ændring af forholdene i den relevante bolig påvirker installationens/udstyrets funktion.

1.7 Reklamationsret

Der ydes 2 års reklamationsret på udstyr købt hos WIFIMESTER.

Kunden kan reklamere over udstyr, der har fejl eller mangler, som var til stede, da udstyret blev købt. Kunden skal reklamere inden for rimelig tid efter, at kunden har opdaget manglen. Reklamation afgivet inden for to måneder efter, at manglen er opdaget, betragtes altid som sket inden for rimelig tid.

Reklamation skal i alle tilfælde ske senest to år efter varens overgivelse til kunden. Skulle der mod forventning vise sig mangler ved udstyret under reklamationsperioden, repareres dette vederlagsfrit på vort eller producentens værksted eller udskiftes med nyt. WIFIMESTER er alene forpligtet til at reparere eller udskifte udstyret inden for en rimelig frist, og kan ikke pålægges et videregående ansvar end dette.

Skade på udstyr som skyldes betjeningsfejl, håndteringsfejl, modifikationer, forkert installation foretaget af kunden eller misbrug fra kundens side, er ikke dækket af reklamationsretten. Herunder hører også ændringer af tilført strømstyrke til enhver relevant komponent.

1.8 Anvendelse af reklamationsretten

Det anbefales, at kunden afgiver en erklæring der beskriver udstyrets fejl eller mangel i forbindelse med reklamationen. Undladelse heraf kan betyde en forlængelse af afhjælpningsprocessen grundet øget tid til fejlsøgning.

I tilfælde af reklamation skal udstyret returneres til WIFIMESTER,  Møddebro Parkvej 53, 8355 Solbjerg ved forsendelse. Det er ikke muligt at aflevere udstyret personligt på adressen.

Ved udnyttelses af dine 14 dages returret, betaler du selv fragten retur til os.1.9 Afbestillinger

Ønsker kunden at afbestille eller annullere en afgivet bestilling, skal det ske ved, at ordrebekræftelsen, som kunden har modtaget pr. e-mail, returneres til info@Wifimester.dk med teksten ” Afbestilling ” indsat i emnefeltet. Afbestilling skal ske hurtigst muligt og senest inden kl. 14:00 dagen efter, at bestillingen er foretaget. Såfremt udstyret er afsendt fra WIFIMESTER, skal kunden blot afvise modtagelsen af pakken fra den ansvarlige fragtmand.

Du har 14 dages fuld returret hos WIFIMESTER gældende fra leveringsdato.

Fortrydes købet skal udstyret være afleveret til fragtmand senest 14 dage efter modtagelsen.

Udstyret skal returneres i væsentlig samme stand og mængde, som ved overdragelsen. Hvis udstyret ikke returneres i væsentlig samme stand, ansættes udstyrets værdi skønsmæssigt af WIFIMESTER ud fra en mulig salgsværdi og differencen mellem den oprindelige salgsværdi og den estimerede salgsværdi vil blive udbetalt til kunden. Omkostninger ved at returnere udstyret i forbindelse med fortrydelse påhviler kunden. Vi anbefaler at varen returneres med tracking nummer fra fragtmanden.

1.10 Returnering ifm. udøvelse af fortrydelsesretten

Ved returnering forefindes følgende to måder hvorpå kunden kan returnere udstyret:

– Kunden kan afvise at modtage udstyret fra fragtmand. I så fald skal kunden gøre ansvarlig fragtmand opmærksom på, at de straks skal returnere udstyret til WIFIMESTER.

– Kunden kan vælge at modtage udstyret fra fragtmand og inden for fristen på 14 dage, returnere udstyret til os. I denne sammenhæng skal kunden vedlægge en kopi af fakturaen for det købte udstyr.

Udstyret skal returneres til WIFIMESTER, Møddebro Parkvej 53, 8355 med teksten ”Returnering”.


 1. Særlige vilkår

  2.1 Særlige vilkår vedr. adgangspunktet (Access Point)

  De tekniske specifikationer på adgangspunktet fremgår til enhver tid af supportsiderne på Wifimester.dk. Der må ikke tilsluttes apparater til centralenheden, som tilsammen overstiger enhedens maksimale belastning.

  3. Support og service

  WIFIMESTER yder kundesupport alle hverdage mellem kl. 10:00-15:00.

  Via Wifimester.dk er det altid muligt at finde support til installation af alt udstyr samt finde de mest gængse spørgsmål og svar vedrørende brugen af vores produkter.

  WIFIMESTER forbeholder sig ret til at fremsende e-mails med oplysninger om opdateringer og drifts- og supportoplysninger til kunden, således at kundens adgangspunkt fungerer efter hensigten.

  3.1 Reparationer og ændringer i tilslutningsform

  Kunden bør regelmæssigt anvende udstyret, så kunden ved, at adgangspunktet fungerer som den skal.

  Ændringer i tilslutningsform, installation m.v., som følge af krav fra teleselskaber eller offentlige myndigheder eller kundens forsikringsselskab udføres for kundens regning.

  Reparationer som følge af f.eks. hærværk, indbrud, indbrudsforsøg, brand, torden, lynnedslag, fejlspænding på forsyningsnet m.v. udføres for kundens regning.

  I tilfælde af fejl og mangler ved udstyret inden for reklamationsperioden og hvor WIFIMESTER har erkendt ansvaret for fejlen eller manglen, sender WIFIMESTER adresselabel til returnering af det defekte udstyr. Når det defekte udstyr er modtaget, forsøges dette repareret før returnering. Såfremt reparation ikke er mulig, erstatter WIFIMESTER udstyret med nyt.

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.